La Granada

La Granada fou el centre de la xarxa viària del Penedès durant els segles de la Reconquesta de Catalunya. Hi feien pas vies romanes tant importants com la via Augusta, totes en direcció al seu Mercat, el més antic del Penedès i un dels primers del Principat.

Artistes que hi actuen

Les activitats d’aquest municipi s’anunciaran més endavant.